Sandbox

Sandbox is a multipurpose HTML5 template with various layouts which will be a great solution for your business.

Contact Info

Moonshine St. 14/05
Light City, London

info@email.com
00 (123) 456 78 90

Learn More

Follow Us

 Termeni și condiții

Ultima actualizare: 01.08.2023

Prezentul document detaliază practica Societății privitoare la funcționarea și utilizarea domeniului aplicației Tollster (denumită în continuare pe scurt, generic, Aplicația), având ca scop informarea utilizatorilor despre acest subiect.

Aplicația este folosită pentru a permite utilizatorilor să achiziționeze vigneta din statele enumerate în lista din formularul de comandă, fără a introduce la fiecare cumpărare datele de identificare ale utilizatorului, autovehiculului și titularului cardului cu care se face plata. Prin urmare, aplicația nu are roluri precum acela de a informa utilizatorii cu privire la datele de trafic, la obligațiile legale avute de aceștia, la practica autorităților competente să emite sau să verifice vignete și nici la acela de a oferi suport tehnic în cazul în care se dorește achiziționarea unei vignete pentru unul dintre statele ce nu apar enumerate în formularul de comandă.

Prin utilizarea Aplicației în continuare, admiteți că ați luat la cunoștință și agreați Politică de cookie, Politica de protecția datelor, dar și acești Termeni și condiții.

CUPRINS

 1. Identificarea societății
 2. Date de contact.
 3. Acceptul utilizatorului Aplicației cu privire la aplicare Termenilor și condițiilor.
 4. Încheierea contractului de vânzare – cumpărare. Transmiterea vignetei
 5. Prețul
 6. Politica de retur a prețului total achitat de utilizator.
 7. Răspunderea Societății
 8. Dreptul de autor al Societății
 9. Răspunderea utilizatorilor.
 10. Forța majoră.
 11. Date personale.
 12. Colectarea de date.
 13. Modificarea condițiilor aplicabile.
 14. Site-uri/Aplicații terțe.
 15. Securitate.
 16. Confidențialitate.
 17. Dreptul aplicabil și soluționarea diferendelor.
 18. Dispoziții finale.

1. Identificarea societății

TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL  (denumită în continuare Societatea)

Sediu: România, județ Bihor, Oradea, Str. Romulus Guga, nr. 16.

Nr. de înregistrare ORC J5/1218/2016 

CUI 36212519

Email: info@tollster.ro

Tel: +40 771 120 920

2. Date de contact

Datele de contact pe care utilizatorul Aplicației le poate folosi pentru a transmite oricare cereri, notificări sau sesizări privitoare la Termeni și condiții, Politica de protecția datelor, Politica de cookie, precum și cu orice alte informații publicate în Aplicație, politici sau operațiuni efectuate de Societate, sunt indicate la punctul 1 de mai sus.

Termenul în care Societatea va transmite un răspuns este de cel mult 30 zile de la primirea solicitării.

3. Acceptul utilizatorului Aplicației cu privire la aplicare Termenilor și condițiilor

 Acești termeni și condiții sunt asumați de Societate, dar și de utilizatorii Aplicației (adică de dumneavoastră).

În consecință, folosirea Aplicației de către utilizatori, implică automat acceptarea tuturor celor prevăzute mai jos și a politicilor la care se face trimitere (acolo unde legea nu obligă la efectuarea unor demersuri suplimentare pentru exprimarea unui accept), precum și asumarea obligației că aceștia dețin dreptul și capacitatea liberă și deplină de a accesa Aplicația, de a plasa comenzi de obținere a vignetei, de a crea conturi de utilizator și de a furniza informații Societății.

DACĂ TOTUȘI UTILIZATORUL NU ACCEPTĂ SAU NU AGREEAZĂ ÎN TOT TERMENII ȘI CONDIȚII SAU CELELALTE POLITICI AFIȘATE, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI APLICAȚIA, SĂ NU VĂ CREAȚI UN CONT DE UTILIZATOR, SĂ NU ACHIZIȚIONAȚI VIGNETE FOLOSIND APLICAȚIA ȘI SĂ NU VĂ ABONAȚI LA NEWSLETTER.

4. Încheierea contractului de vânzare – cumpărare. Transmiterea vignetei

Utilizatorul Aplicației poate să o acceseze fără a-și crea un cont de utilizator și fără a fi obligat la achiziționarea vreunei vignete.

Cu toate acestea, dacă dorește, utilizatorul va putea să își creeze un cont, fără însă ca acest demers să fie obligatoriu pentru achiziționarea unei vignete. Crearea unui atare cont nu va conduce automat la încheierea unui contract de vânzare-cumpărare a vignetei, însă va conferi marele avantaj de a nu fi necesară recompletarea la fiecare achiziție a tuturor datelor privitoare la mașina pentru care se obține vigneta.

De asemenea, Aplicația nu oferă posibilitatea de achiziționare a vignetei pentru toate statele lumii, ci doar pentru țările ce pot fi alese din lista automată (situații în care Societatea este operator sau partener al unui operator). În consecință, în cazul în care un utilizator dorește să achiziționeze vigneta aferentă unui stat în care Societatea nu deține calitatea de operator sau partener al unui operator, în Aplicație se vor indica detalii cu privire la modul de achiziționare a vinietei pentru țara respectiva.

Dacă utilizatorul va dori obținerea unei vignete pentru un stat în care Societatea este operator, se va considera că utilizatorul a transmis o comandă concretă de achiziție la momentul la apăsarea la final a butonului “Plată”, fiind astfel asumată obligația de plată imediată a prețului total indicat în sumarul comenzii.

Înainte de trimiterea comenzii concrete, cumpărătorul poate oricând să vizualizeze și / sau să modifice datele trimise, să identifice eventualele erori de la momentul introducerii și să le corecteze înainte de plasarea comenzii prin apăsarea pe butonul de comandă.

După bifarea căsuței “Confirm că toate informațiile sunt corecte și la zi” și a butonului “facturare” de către utilizator, utilizatorul nu va mai putea anula comanda făcută și va fi obligat la plata prețului aferent vignetei dorite precum și a onorariului Societății, potrivit celor indicate în Aplicație.

Nașterea obligației Societății de a transmite vigneta către utilizator, are loc la momentul încasării prețului total indicat în sumarul de comandă. 

Dacă utilizatorul a apăsat butonul “Plata” pentru achiziția vignetei aferente unuia dintre statele în care Societatea deține calitatea de operator și a achitat prețul total indicat în sumarul de comandă, Societatea va efectua toate demersurile pentru obținerea respectivei vignete și comunicarea seriei acesteia pe adresa de mail indicată de utilizator în formularul de comandată (dacă utilizatorul nu și-a creat cont în Aplicație) ori afișarea seriei acesteia în contul utilizatorului (dacă acesta și-a creat cont în Aplicație). De asemenea, comunicarea seriei se poate face și direct de către autoritatea emitentă a vignetei, însă în orice caz Societatea va asigura și ea comunicarea potrivit celor amintite anterior. Așadar, obligația Societății de furnizare a vignetei emise de autoritatea compententă se va considera ca fiind îndeplinită la momentul comunicării seriei vignetei pe adresa de email indicată de utilizator în formularul de comandă (dacă utilizatorul nu și-a creat cont în Aplicație), respectiv în cel al afișării seriei acesteia în contul utilizatorului (dacă acesta și-a creat cont în Aplicație). 

Din momentul comunicării/afișării în contul utilizatorului a seriei vignetei, fără vreo mențiune care să prevadă existența unei probleme legate de valabilitatea acesteia, vigneta este considerată a fi valabilă iar utilizatorul o va putea folosi cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile. În cazul în care utilizatorul primește prin email/în contul din Aplicație, mesajul “Vinietă eșuată” (din motive precum completarea greșită a datelor mașinii, probleme tehnice la nivelul autorității emitente etc.), se va considera că vinieta nu este emisă, iar banii plătiți vor fi restituiți automat de către procesatorul de plăți.

5. Prețul

Folosirea Aplicației este gratuită în cazul navigării prin opțiunile sale, precum și în cazul în care Societatea nu deține calitatea de operator într-un stat anume pentru care se dorește achiziția unei vignete. Așadar, singurul context în care un utilizator va datora o sumă Societății este cel în care apasă butonul “Plata” pentru vinieta aferentă unuia dintre statele în care Societatea deține calitatea de operator.

Prețul total de plată este cel afișat în Aplicație la data și în momentul plasării comenzii de către utilizator, precum și în sumarul comenzii plasate.

Prețul total de plată va fi indicat în formularul de comandă și va fi achitat la plasarea comenzii, prin indicarea datelor de card prin platforma Euplatesc. Astfel, este necesar ca utilizatorul să completeze un formular cu informațiile despre cardul cu care se face plata, în pagina securizata a procesatorului de plăți.

Suma datorată de utilizator la efectuarea unei achiziții din Aplicație, este formată din prețul vignetei plus onorariul de emitere al Societății afișat în aplicație la momentul achiziției, așa cum vor fi acestea evidențiate și în facturile transmise pe adresa de email indicată de utilizator în formularul de comandă și în Aplicație.

În situația în care utilizatorul primește prin email/în contul din Aplicație, mesajul “Vigneta eșuată” (din motive precum completarea greșită a datelor mașinii, probleme tehnice la nivelul autorității emitente etc.), se va considera că vigneta nu este emisă și va primi prețul total achitat în contul folosit pentru efectuarea plății conform celor indicate la pct. 6 de mai jos.

6. Politica de retur a prețului total achitat de utilizator

Societatea dorește ca toți utilizatorii să fie pe deplin multumiți de serviciile oferite prin Aplicație. Deși furnizarea vignetei în scurt timp de la plată, de către autoritatea competentă, constituie un demers ce nu se află în controlul Societății, aceasta se obligă să restituie întregul preț încasat de la utilizator pentru o comandă (reprezentând costul vignetei și comisionul Societății, fără a reține comisioanele bancare), în situația indicată limitativ mai jos:

 • utilizatorul primește prin email/în contul din Aplicație, mesajul “Vinietă eșuată” din motive ce nu depind nici de Societate și nici de utilizator (precum existența unor probleme tehnice la nivelul autorității emitente) deși a achitat prețul total indicat în sumarul comenzii, iar datele completate de acesta sunt corecte
Va constitui o situație ce nu generează dreptul de retur al prețului total plătit de utilizator, cea în care utilizatorul a introdus date de identificare greșite în comanda făcută prin intermediul Aplicației (precum cele privitoare la autovehicul, la termenul de valabilitate al vignetei, la statul emitent al vignetei, la datele de contact ale utilizatorului ori la plată).   
 

Pentru restituirea prețului în condițiile de mai sus, nu este necesară o solicitare din partea utilizatorului, Societatea efectuând demersurile de retur automat în cazurile indicate mai sus, la prezentul pct. 6.

Se va rambursa suma în contul din care s-a făcut plata prețului total de către utilizator, în cel mult 5 zile de la data încasării prețului total indicat în sumarul comenzii de către Societate.

7. Răspunderea Societății

Societatea face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor afișate în Aplicație.

Cu toate acestea, precizăm că există riscul unor schimbări intempestive generate de decizii ale autorităților competente sau de legislația aplicabilă, care pot genera printre altele, obligația Societății de a solicita utilizatorilor date adiționale sau clarificări, iar utilizatorul vor răspunde prompt unor astfel de cereri.

De asemenea, există riscul ca în cazul unor astfel de modificări, să fie necesare formalități suplimentare obținerii vignetei de către utilizator sau efectuarea unor alte demersuri pentru folosirea vignetei (ex. printarea acesteia), Societatea însă neavând nicio răspundere (nici de informare) sau implicare în acest sens și nefiind motiv valabil pentru a solicita restituirea prețului total achitat conform pct. 6. Astfel, Societatea nu oferă nicio garanție cu privire la aspecte precum cele ce țin de: existența unor obligații legale suplimentare ale utilizatorilor vignetei, practicile autoritățile competente, compatibilitatea Aplicației cu echipamentul hard și soft folosit de utilizatori; efectele folosirii Aplicației (inclusiv dar nelimitat la generarea de viruși), precum și funcționarea deplină și fără probleme a Aplicației.

Societatea va răspunde strict în situațiile prevăzute limitativ în cele ce urmează:

 • îndeplinirea demersului de achiziție a vignetei dorite de utilizator conform comenzii transmise, dacă datele introduse permit emiterea unei vignete și dacă prețul total a fost încasat

De regulă, comunicarea seriei vignetei se face în câteva minute de la momentul încasării prețului total de către Societate. Cu toate acestea, Societatea nu poate garanta respectarea unui termen limită deoarece durata necesară în vederea emiterii nu depinde de Societate. Așadar, Societatea își asuma faptul că va depune toate eforturile pentru a asigura comunicarea seriei vignetei achiziționate de utilizator în cel mult o oră de la momentul emiterii de către autoritatea competentă, însă nu poate oferi o garanție în acest sens; 

Astfel, Aplicația nu oferă posibilitatea de achiziționare a vignetei pentru toate statele lumii, ci doar pentru țările ce pot fi alese din lista automată (situații în care Societatea este operator). În consecință, în cazul în care un utilizator dorește să achiziționeze vigneta aferentă unui stat în care Societatea nu deține calitatea de operator, va fi redirecționat către pagina cu informatii cu privire la modalitatea de achiziție a vinietei.

8. Dreptul de autor al Societății

 Societatea deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv dreptul de autor) asupra Aplicației, a denumirii acestuia și asupra oricărei informații cuprinse în Aplicație (inclusiv dar nelimitat la descrierile serviciilor și politici).

Astfel, continuțul și designul Aplicației, precum și orice alt material având legatură cu Aplicația, aparțin Societății (Societatea este titulara dreptului de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. În consecință,utilizatorii Aplicației nu vor acționa în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor Societății și se obligă să nu folosească niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile sau denumirile folosite de Societate în Aplicație (inclusiv dar nelimitat la “Tollster”).

Societatea nu va fi în niciun caz responsabilă de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent daca sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială suferită de utilizatori în baza sau în legatură cu drepturile aferente Aplicației.

9. Răspunderea utilizatorilor

 Utilizatorul este singurul responsabil pentru alegerea vignetei dorite și de informațiile introduse în Aplicație (legate de titluarul contului, de titularul cardului cu care se efectuează plata pentru vignetă, de autovehiculul pentru care se obține vigneta, de țara pentru care se dorește obținerea vignetei etc.). Astfel, singurele informații avute la dispoziție de Societate, sunt cele furnizate de utilizator, aceasta neavând nicio obligație de efectuare a unor verificări sau de obținere a unor informații suplimentare și nici nu va demara astfel de acțiuni.

În acest context, utilizatorii își asumă răspunderea deplină pentru completarea formularelor de comandă (inclusiv datele referitoare la autovehicul, vigneta dorită și datele de facturare și plată),  pentru crearea contului de utilizator și la administrarea acestuia, precum și pentru Abonarea la newsletters. Utilizatorii se obligă să comunice doar date reale, complete și valabile.

De asemenea, prin folosirea Aplicației, fiecare utilizator își asumă că poate efectua demersurile solicitate la completarea formularelor, crearea conturilor, plasarea comenzilor și transmiterea mesajelor își poate exprima consimțământul valabil (acolo unde este cazul), în mod liber și fără a fi necesare aprobări prealabile din partea unui terț care să nu fi fost obținute de respectivul utilizator.

Dacă datele furnizate vor suferi orice modificari, utilizatorii sunt obligați să comunice imediat acest aspect Societății, astfel încât aceasta să își poată respecta obligațiile legale și pe cele contractuale asumate.

De asemenea, utilizatorii sunt singurii responsabili pentru alegerea, obținerea, configurarea și întreținerea echipamentelor folosite pentru accesarea Aplicației.

Este interzisă inserarea de trimiteri și linkurile către Aplicație, copierea/modificarea/transmiterea/publicarea/utilizarea în orice fel a informațiilor indicate în Aplicație, fără permisiunea expresă, scrisă și prealabilă a Societății.

În plus, utilizatorii vor folosi Aplicația doar pentru activități licite și care nu încalcă drepturile terților. De asemenea, aceștia nu vor transmite documente sau solicitări pretinzând că sunt o altă persoană și nici nu vor efectua demersuri ce ar putea afecta integritatea Aplicației sau a datelor cuprinse în aceasta (inclusiv dar nelimitat la virusare, ștergere sau modificare de informații, abuzuri electronice, fraudă, utilizare date personale fără drept).

Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentele Termeni și condiții, precum și a oricărei alte obligații stabilite de lege în sarcina utilizatorilor de aplicații sau a celor care folosesc vignete, va conduce la atragerea răspunderii acestora și la obligativitatea acoperirii prejudiciilor generate prin fapta lor culpabilă.

10. Forța majoră

 Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este cauzată de un eveniment de forță majoră. Părțile convin faptul că poate reprezenta un astfel de eveniment virusarea Aplicației sau a platformei IT ce stă în spatele acestora din motive ce nu țin de o acțiune a Societății, nefiind necesar un certificat emis de o autoritate în acest sens, ci de informarea (prin e-mail sau în contul de utilizator creat în Aplicație) a persoanelor afectate. În măsura în care legislația aplicabilă datelor cu caracter personal prevede și alte obligații în astfel de cazuri, Societatea se va conforma respectivelor condiții legale.

11. Date personale

 Sunt prelucrate date cu caracter personal raportat la:

 • datele de facturare;
 • datele de contact ale utilizatorului;
 • datele de identificare ale vehiculului.

12. Colectarea de date

 Societatea colectează informații de la utilizatori în trei moduri principale: direct, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc Aplicația, precum și prin intermediul cookie-urilor.

 • informații obținute direct

Colectarea datelor se face la momentul accesării Aplicației; cel al completării adresei de email, cel al creării și administrării contului de utilizator; și cel al completării rubricilor necesare pentru plasarea comenzii certe. Modul de prelucrare a se face conform celor indicate în Politica de protecția datelor.

 • informații obținute din comunicarea cu serverul

Atunci când un site web este vizitat, utilizatorii dezvăluie automat anumite informații, cum sunt adresa de IP, ora vizitei, locul de unde a fost accesată Aplicația, datele de identificare ale telefonului.

Societatea, ca și alți operatori, înregistrează aceste informații și le prelucrează în acord cu Politica de protecția datelor.

 • informații obținute prin intermediul cookie-urilor

Aplicația folosește cookie pentru o bună funcționalitate. În funcție de preferințele alese de utilizatori, se pot folosi și alte tipuri de cookie cu scopul de a facilita urmări preferințele, precum și datele de trafic, dar și de a promova anumite aspecte. Pentru mai multe detalii, este necesară revizuirea Politicii de cookie.

Trebuie de asemenea ca utilizatorii Aplicației să aibă în vedere faptul că ori de câte ori dezvăluie în mod voluntar informații personale în mediul de comunicare online (cum sunt forumurile online, paginile de socializare, grupurile de discuții), informația dezvăluită poate fi ușor colectată și folosită de persoane neautorizate.

DEȘI SOCIETATEA FACE TOATE DEMERSURILE REZONABILE IMPUSE DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ PENTRU A PROTEJA DATELE PERSONALE ALE UTILIZATORILOR APLICAȚIEI, NU POATE ASIGURA SAU GARANTA SECURITATEA ORICĂRUI TIP DE INFORMAȚIE TRANSMIS. PRIN URMARE, TRANSMITEREA INFORMAȚIEI ÎNTR-UN MEDIU INADECVAT SE FACE PE PROPRIUL RISC AL UTILIZATORILOR APLICAȚIEI

13. Modificarea condițiilor aplicabile

STUDIEREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR, DAR ȘI A POLITICII DE PROTECȚIA DATELOR, PRECUM ȘI A POLITICII DE COOKIE, REPREZINTĂ UN DEMERS CE TREBUIE FACUT DE UTILIZATORI DE FIECARE DATĂ CÂND ESTE ACCESATĂ APLICAȚIA ȘI ANTERIOR EFECTUĂRII ORICĂREI ÎNREGISTRĂRI SAU FURNIZĂRI DE DATE, ÎNTRUCÂT POT APĂREA MODIFICĂRI.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica/actualiza conținutul Aplicației, inclusiv a politicilor la care se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimitat la apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate în Aplicație). Revizuirea acestei politici în viitor va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus. După data la care politica updatată este publicată, accesarea Aplicației va reprezenta acceptul utilizatorului cu privire la respectivile condiții actualizate.

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile utilizatorilor, informarea se va face prin publicarea în Aplicație (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate/în contul de utilizator de pe Aplicație, dacă este cazul. Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru utilizatori în termen de 15 zile de la momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către Societate (modul în care se va face informarea fiind decis de Societate, de la caz la caz).

Indiferent însă de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Aplicației (inclusiv Termenii și condițiile, precum și politicile afișate), pentru a fi la curent cu cele mai recente versiuni, va revine în totalitate utilizatorului.

De asemenea, Societatea are dreptul liber și exclusiv de a limita/refuza accesul la Aplicație și implicit de a nu onora comenzile neconfirmate dacă nu au fost achitate (fără a aplica însă măsuri discriminatorii și doar cu respectarea dispozițiilor legale), dar și de a suspenda sau chiar închide Aplicația cu efect imediat, precum și de a-i modifica orice functionalități.

14. Site-uri/Aplicații terțe

Aplicația conține link-uri sau trimiteri către website-uri/aplicații ale altor companii. Respectivele website-uri/aplicații pot conține termeni și condiții sau politici diferite de cele ale Societății, ori pot prezenta măsuri de securitate mai reduse. Accesarea respectivelor link-uri și implicit ale website-urilor/aplicațiilor terților se va face pe răspunderea exclusivă a utilizatorului.

De asemenea, în conținutul Aplicației pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Societatea nu este responsabilă în niciun fel asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent dacă acesta este publicitar sau nu, și nici de modul în care respectivii terți înțeleg să își respecte obligațiile legale.

15. Securitate

 Această Aplicație este protejată de sisteme de securitate competitive. Cu toate acestea, la fel ca majoritatea aplicațiilor de pe internet, nu poate fi complet lipsită de vulnerabilitate.

Prin umare, informațiile transmise de utilizatorii Aplicației, pot fi supuse unor activități de încălcare a confidentialității și securității ce exced controlului direct al Societății (cum sunt transmiterea de mesaje spam nesolicitate, virusarea echipamentelor folosite, furtul adreselor IP,  accesul neautorizat la e-mail) și pentru care Societatea nu își asumă răspunderea, deși încearcă evitarea unor astfel de evenimente neplăcute.

16. Confidențialitate

 Confidențialitatea datelor utilizatorilor Aplicației reprezintă un aspect important pentru Societate.

Politica noastră de protecția datelor face parte integrantă din acești Termeni și condiții și poate fi consultată de către utilizator în orice moment.

17. Dreptul aplicabil și soluționarea diferendelor

Drepturile și obligațiile părților (adică ale utilizatorilor și ale Societății), precum și toate efectele juridice pe care le produce activitatea Aplicației, vor fi interpretate și guvernate de legea română și de dispozițiile legislației europenei.

Soluționarea tuturor diferendelor se va putea face de comun acord în termen de 15 zile de la transmiterea de către Societate a unei notificări pe adresa de email/în contul utilizatorului, respectiv primirea de către Societate a unei notificări în acest sens folosind oricare dintre datele de contact indicate la pct. 1.

Dacă nu se va putea ajunge la un consens în termenul menționat, se va apela la instanța de drept comun de la sediul Societății sau în cazul utilizatorilor persoane fizice, se va putea folosi platforma de soluționare a litigiilor extrajudiciare oferită de Comisia Europeană pentru consumatorii care au achiziționat produse online, fără a fi necesar să întreprindă acțiuni legale (linkul aici:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO)

18. Dispoziții finale

Această politică se aplică Societății și utilizatorilor Aplicației.

Acest document face parte din setul de politici de securitate al Societății. Alte politici se pot aplica subiectelor abordate în acest document și vor fi revizuite în funcție de necesitățile specifice.

Politica de confidențialitate și protecția datelor

Ultima actualizare: 01.08.2023

Prezenta politică detaliază practica Societății privitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de vizitatori/utilizatori ai domeniului www.tollster.ro (denumit în continuare pe scurt, generic, Site-ul) și are ca scop informarea despre acest subiect.

Prin utilizarea Site-ului, utilizatorul admite că a luat la cunoștință și agrează prezenta Politică de confidențialitate și protecția datelor, Politică de cookie, dar și Termenii și condițiile publicate pe Site.

CUPRINS:

 1. Identificarea operatorului de date.
 2. Date de contact în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 3. Prelucrare de date cu caracter personal prin intermediul Site-ului
 4. Persoana vizată.
 5. Date cu caracter personal prelucrate.
 6. Scopul prelucrării datelor.
 7. Destinatarii prelucrării
 8. Temeiul juridic al prelucrării
 9. Tipul prelucrării
 10. Durata de prelucrare și stocare a datelor.
 11. Drepturile Persoanei vizate.
 12. Obligațiile Societății. Măsuri de securitate a datelor prelucrate.
 13. Răspunderea Societății
 14. Transfer către țări terțe/organizații internaționale.
 15. Dispoziții finale.

1. Identificarea operatorului de date

TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL (denumită în continuare Societatea)

Str. Constantin Brailoiu 10, Oradea 410601

Nr. de înregistrare J05/1218/2016

CUI 36212519

Email: info@tollster.ro

Nr. telefon: +40 771 120 920

2. Date de contact în domeniul protecției datelor cu caracter personal

 Datele de contact pe care vizitatorul le poate folosi pentru a transmite oricare cereri, notificări sau sesizări privitoare la Termeni și condiții, Politică de cookie sau prezenta Politică de confidențialitate și protecția datelor, precum și cu orice alte informații publicate pe Site, politici sau operațiuni efectuate de Societate, sunt indicate mai sus.

Termenul în care Societatea va transmite un răspuns este de cel mult 30 zile de la primirea solicitării.

3. Prelucrare de date cu caracter personal prin intermediul Site-ului

Reprezintă prelucrare efectuarea oricărei operațiuni sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate.

Societatea accesează, colectează, folosește și efectuează orice alte demersuri permise de legislația aplicabilă asupra datelor cu caracter personal furnizate de vizitatori, așa cum sunt acestea indicate în prezenta politică.

TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL colectează informaţie de la utilizatori în urmatoarele modalităţi: direct de la utilizator, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc Site-ul, precum şi prin intermediul cookie-urilor.

Informaţie furnizată direct de utilizator:

 • Atunci când utilizatorul completează rubricile din secțiunea “Contact” indică: nume, prenume, adresă de e-mail și telefon (toate acestea fiind date cu caracter personal).

Aceste informații sunt necesare TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL pentru a putea răspunde solicitărilor transmise de către vizitatorul respectiv, cu mențiunea că doar rubricile cuprinzând numele, prenumele și adresa e email sunt obligatorii pentru transmiterea mesajului, comunicarea numărului de telefon fiind opțională (doar dacă vizitatorul dorește să poate fi contactat de Societate și telefonic, va transmite și această din urmă informație).

Alte date cu caracter personal ar putea fi prelucrate de către Societate în cazul în care în cuprinsul informării/solicitării transmise de vizitator vor fi incluse astfel de informații. TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL nu a solicitat respectivele date, însă în măsura în care sunt absolut necesare pentru a putea răspunde celor transmise de vizitator prin rubrica de “Contact”, prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată la cererea utilizatorului Site-ului.

Completarea rubricilor din secțiunea secțiunea “Contact” nu este obligatorie nici pentru vizitarea Site-ului, nici pentru încheierea unui viitor contract de servicii cu TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL. Mai mult, toate aceste informații pot fi transmise și în alt mod (de exemplu prezentarea unor cereri scrise la sediul Societății sau folosirea adresei de email a TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL în locul formularului de pe Site).

 • Atunci când o persoană își exprimă acordul pentru folosirea adresei sale de e-mail în scop de marketing de către TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL (newsletters), pentru primirea de informări legate de servicii, noutăți, proiecte, evenimente organizate și alte asemenea.

Alegerea înscrierii în lista de beneficiari ai newsletter-urilor transmise de TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL și implicit prelucrarea de date, se va putea face doar după indicarea acesteia de către utilizator și bifarea de către utilizator a butonului “Abonează-te/Subscribe”, demersuri ce reprezintă expresia consimțământului său.

Utilizatorul care a ales să primească newsletters de la TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL se va putea dezabona în orice moment, printr-un simplu click pe linkul activ numit “Dezabonare/Unsubscribe” prezent la finalul fiecărei comunicări primite din partea Societății.

 • Atunci când o persoană își exprimă acordul pentru folosirea imaginii sale, a vocii, a numelui și prenumelui/nickname-ului ales pentru platformele de social media și linkuri către acestea în scop de marketing de către TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL, pentru afișarea de testimoniale concretizate în poze și text ori filmuleț, în rubricile denumite “Testimoniale” (date cu caracter personal ce vor fi prelucrate după obținerea consimțământului persoanei vizate).

Societatea confirmă că niciuna dintre datele cu caracter personal indicate mai sus nu vor fi folosite în alte scopuri decât cel expres indicat, în special nu vor fi prelucrate în scop de marketing fără a fi respectate dispozițiile legale (inclusiv cele referitoare la obținerea consimțământului persoanei vizate ori justificarea unui interes legitim al operatorului, cu informarea completă a persoanei vizate).

Informaţie din raportul de trafic al serverului:

 Atunci când un site web este vizitat, utilizatorii dezvălui anumite informaţii despre ei, cum sunt adresa de IP, ora vizitei, localitatea de unde a fost accesat Site-ul. TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL, la fel ca și alţi operatori, înregistrează aceste informaţii.

Informaţie obținută prin folosirea de cookie-uri:

 Toate detaliile legate de modul în care sunt prelucrate datele în acest context, sunt indicate în Politica de Cookie existentă pe Site.

 4. Persoana vizată

 Având în vedere că Societatea prelucrează date cu caracter personal ale vizitatorilor/utilizatorilor Site-ului, aceștia dețin calitatea de Persoană vizată și declară că au peste 18 ani și că își pot exprima consimțământul valabil (acolo unde este cazul), în mod liber și fără a fi necesare aprobări prealabile din partea unui terț care să nu fi fost obținute de respectivii vizitatori.

În cazul în care informările/cererile transmise de vizitatori, cuprind și date cu caracter personal referitoare la alte persoane (și acestea dobândind astfel calitatea de persoană vizată), Societatea va prelucra datele acestora strict pentru a putea răspunde respectivei informări/solicitări și nu își asumă nicio răspundere adițională celei prevăzute de prezenta, de Termeni și Condiții sau de legislația aplicabilă.

5. Date cu caracter personal prelucrate

 Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, respectiv Persoana vizată, pot fi date cu caracter personal.

Raportat la scopurile prelucrării datelor indicate în prezenta, Societatea încearcă să minimizeze datele personale prelucrate.

Astfel, conform Politicii de cookie, Persoana vizată va putea bifa tipurile de cookie aplicabile acolo unde folosirea lor nu se face în mod automat, pentru a-i fi asigurată o experiență cât mai completă și mai bună atunci când navighează pe Site.

Pentru transmiterea de răspunsuri la cererile/sesizările comunicate de utilizatori folosind rubrica “Contact” și pentru promovarea Societății folosind rubrica “Testimoniale” și “Newsletters”, Societatea prelucrează următoarele date cu caracter personal:

 • Ale vizitatorului/utilizatorului:
 • Prin colectarea mesajelor primite pe rubrica “Contact” de la utilizatori și transmiterea de răspunsuri la acestea: nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon (dacă acest număr este indicat de utilizator)
 • Prin confirmarea expresă a utilizatorului venită prin bifarea căsuței corespunzătoare acordului de prelucrare în scop de marketing a datelor, de pe prima pagină de Site-ului cu apăsarea butonului “Abonează-te/Subscribe”: adresa de e-mail
 • Prin afișarea de testimoniale concretizate în poze și text ori filmuleț, în rubricile denumite “Testimoniale”: imagine, voce, nume și prenume/nickname ales de utilizator pentru platformele de social media și linkuri către acestea, denumire angajator
 • IP-ul vizitatorului/utilizatorului

În funcție de setările de cookie, pot fi prelucrate și alte date (în special cele legate de preferințele vizitatorului și comportamenul său pe Site).

 • Ale altor persoane decât vizitatorul:

În funcție de cuprinsul mesajelor transmise de vizitatori/utilizatori prin rubrica de “Contact”, alte date ar putea fi prelucrate în măsura în care sunt indicate, deși nu au fost cerute.

Societatea se obligă la respectarea legislației privitoare la protecția datelor cu caracter personal și în raport cu aceste persoane terțe, fără însă a fi obligată la obținerea vreunui consimțământ separat în acest sens. Utilizatorul care a transmis acele informații este cel care își asumă întreaga răspundere în acest sens și declară că acestea au fost de acord cu prelucrarea efectuată de TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL fiind pe deplin informate în acest sens.

6. Scopul prelucrării datelor

 Vizitatorul Site-ului este persoana care accesează această pagină și cu privire la care sunt prelucrare anumite date cu caracter personal (respectiv dumneavoastră), în diferite scopuri, anume:

 • În cazul datelor furnizate direct de utilizator:
 • oferirea de răspunsuri, clarificări și remedierea situațiilor problematice, raportat la solicitările și sesizările transmise de utilizator prin rubrica “Contact”;
 • transmiterea de informări în scop de marketing;
 • asigurarea respectării acestei Politici de confidențialitate, a Termenilor și Condițiilor și a Politicii de cookie, precum și a dispozițiilor legale aplicabile pentru protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței Site-ului.
 • În cazul datelor obținute prin rapoartele de trafic:
 • identificarea secţiunilor de interes ale Site-ului;
 • administrarea mai sigură a sistemului informatic.
 • În cazul datelor obținute prin intermediul cookie-urilor:
 • funcționarea Site-ului
 • în funcție de setările stabilite de vizitator, datele pot fi folosite pentru buna funcționare a Site-ului, obţinerea de informaţii statistice care să permită îmbunătăţirea serviciilor oferite, salvarea preferințelor etc. Toate detaliile legate de acest tip de prelucrare a datelor se găsește în Politica de cookie.

Dacă Societatea va intenționa să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele indicate mai sus, va furniza Persoanei vizate înainte de această prelucrare ulterioară, informații suplimentare relevante privind scopul secundar, cu îndeplinirea formalităților necesare conform legii.

7. Destinatarii prelucrării

Datele cu caracter personale ale Persoanei vizate sunt prelucrate de:

 • administratorii și angajații/colaboratorii Societății care se ocupă de administrarea Site-ului și care sunt implicați în activitățile cu privire la care vizitatorul adresează întrebări/sesizări trimise prin rubrica “Contact” – vor prelucra numele, prenumele și adresa de e-mail a vizitatorului/utilizatorului precum și orice alte date cu caracter personal transmise de acesta prin mesaj;
 • asociații Societății și angajații/colaboratorii care sunt implicați în procesul de marketing – vor prelucra adresa de email pentru newsletters, dar și imaginea, vocea, nume, prenume, nickname pe social media și link către platformele de social media ale utilizatorului și denumirea angajatorului pentru Testimoniale;
 • furnizorii de servicii suport contractați de Societate în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale contractuale sau legale, cum sunt:
 • firma de IT – poate accesa toate datele înregistrate în evidențele on-line ale Societății, inclusiv cele ale utilizatorilor;
 • avocații Societății – poate accesa toate datele înregistrate în evidențele Societății, în cazul apariției unor chestiuni juridice care necesită implicarea lor;
 • consultanți de business – pot accesa toate datele înregistrate în evidențele on-line ale Societății, inclusiv cele ale utilizatorilor.

Lista furnizorilor mai sus enumerați nu este exhaustivă, însă indică principalele astfel de societăți colaboratoare. Acestea vor avea calitatea de operator independent, operator asociat sau persoană împuternicită în raport cu Societatea. Indiferent însă de calitatea deținută, aceștia se obligă să mențină confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate, adoptând măsuri de natură tehnică și organizatorică adecvate.

Deși nu au calitatea de destinatari potrivit interpretărilor legale, autoritățile publice (inclusiv ANPC și ANAF) și instanţele de judecată, pot prelucra toate/oricare din datele vizitatorilor obținute prin intermediul Site-ului.

8. Temeiul juridic al prelucrării

 • 6 lit. a GDPR – prelucrarea este efectuată în baza consimțământului vizitatorului/utilizatorului –> situație aplicabilă atunci când prelucrarea datelor se face în contextul cookie-urilor acceptate de vizitator și care nu sunt absolut necesare pentru funcționare Site-ului; în contextul completării datelor în rubrica “Contact”; precum și atunci când se prelucrează datele vizitatorului/utilizatorului în scop de marketing (rubricile Newsletters și Testimoniale);
 • 6 lit. c GDPR – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL –> situație aplicabilă în contextul prelucrării datelor în raport cu autoritățile competente;
 • 6 lit. f GDPR – prelucrarea este necesară în scopul realizării intereselor legitime urmărite de Societate sau de un terț, cu condiția ca drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate să nu fie încălcate –> situație aplicabilă în contextul prelucrării datelor în vederea funcționării și administrării uzuale a Site-ului, precum și în contextul prelucrării de date prin oferirea accesului furnizorilor de servicii.

9. Tipul prelucrării

 Activitățile de prelucrare de date efectuate de Societate se referă în principal la:

 • colectarea datelor indicate de utilizator în formularul de “Contact”;
 • folosirea datelor furnizarea de răspunsuri și feedback;
 • utilizarea datelor pentru scopul aferent fiecărei categorii de cookie agreate de utilizator;
 • colectarea altor date nesolicitate, dar furnizate de Persoana vizată în cuprinsul unei comunicări, cereri sau plângeri adresate Societății, pentru ca aceasta să poată răspunde și soluționa cererea ori remedia incidentul;
 • stocarea datelor ante-menționate conform legii și în limitele necesare atingerii scopului în baza de date electronică și securizată deținută de Societate;
 • permiterea accesului la date anumitor angajați și colaboratori externi care prestează servicii suport a căror activitate implică prelucrarea de date sub condiția asumării obligației de confidențialitate;
 • permiterea accesului la date autorităților competente în măsura în care legea obligă în acest sens.

10. Durata de prelucrare și stocare a datelor

 Perioada de stocare a datelor personale colectate este de:

 • până la retragerea consimțământului sau exercitarea dreptului de ștergere sau ștergere de către vizitator pentru prelucrarea de date bazate pe consimțământul persoanei vizate;
 • timp de 3 ani de la primirea mesajului din rubrica “Contact”, pentru a putea demonstra măsurile luate de Societate în considerara acestuia, raportat la durata termenului general de prescripție al dreptului la acțiune în fața instanțelor prevăzut de Codul Civil român;
 • perioadă mai lungă de timp decât cele antemenționate, atunci când legea prevede acest lucru sau când există un temei bine justificat în acest sens (de exemplu pentru exercitarea unui drept în fața instanței în cadrul unui litigiu început înainte de expirarea perioadei de stocare indicate în prezenta).

La expirarea duratelor ante-menționate, toate datele vor fi șterse din evidențele Societății.

11. Drepturile Persoanei vizate

 Dreptul la informare

 Politicile Societății sunt puse la dispoziția Persoanei vizate în permanență, fiind afișate pe Site. A se vedea în acest sens prezenta politică, Politica de cookie și Termenii și Condițiile.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica/actualiza conținutul Site-ului, inclusiv a politicilor la care se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimiat la apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate pe Site). Revizuirea acestei politici în viitor va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus. După data la care politica updatată este publicată, accesarea Site-ului va reprezenta acceptul utilizatorului cu privire la respectivile condiții actualizate.

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile vizitatorilor sau este obligatorie obținerea consimțământului acestora, informarea acestora despre respectivele schimbări se va face prin indicații usor vizibile postate pe Site (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate dacă este cazul. Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru vizitatori în termen de 15 zile de la momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către Societate (modul în care se va face informarea fiind decis de Societate, de la caz la caz).

Indiferent însă de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Site-ului (inclusiv Termenii și condițiile, precum și politicile afișate), pentru a fi la curent cu cele mai recente versiuni, va revine în totalitate utilizatorului. Astfel, STUDIEREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR, A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR, DAR ȘI A POLITICII DE COOKIE, REPREZINTĂ UN DEMERS CE TREBUIE FACUT DE VIZITATORI DE FIECARE DATĂ CÂND ESTE ACCESAT SITE-UL ȘI ANTERIOR EFECTUĂRII ORICĂREI ÎNREGISTRĂRI SAU FURNIZĂRI DE DATE, ÎNTRUCÂT POT APĂREA MODIFICĂRI.

La cerere, Persoana vizată va fi informată cu privire la esența contractelor încheiate cu destinatarii de mai sus acolo unde este posibil și a sursei datelor.

Dreptul de acces la date

 Dacă Persoana vizată va dori informații legate de modul de prelucrare, poate transmite o cerere Societății, iar aceasta îi va răspunde în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii ei.

Dreptul la rectificarea datelor

 Dacă Persoana vizată va dori rectificarea/completarea datelor, poate transmite o cerere Societății la care i se va răspunde în cel mult 30 de zile de la data primirii ei.

Dreptul de ștergere a datelor

Dacă Persoana vizată va dori ștergerea datelor personale care o privesc, acest demers e posibil:

 • la expirarea duratei prelucrării;
 • dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul prelucrării;
 • dacă se retrage consimțământul și nu există alt temei al prelucrării;
 • dacă se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • dacă prelucrarea e ilegală;
 • dacă ștergerea e obligatorie prin lege.

Cazurile de excepție prevăzute la art. 17 alin. 3 din Regulamentul European nr. 679/2016 sunt aplicabile.

Unele date fac parte din evidențele Societății, pe care le păstrează raportat la obligații sale legale sau interesul său legitim. Prin urmare, nu toate datele pot fi în șterse, conform legii. Orice refuz însă de ștergere va fi motivat de către Societate și va avea la baza un temei clar de drept.

Dreptul de restricționare a prelucrării sau de opunere la prelucrare

Restricționarea prelucrării se poate aplica dacă Persoana vizată constată că:

 • datele nu sunt exacte;
 • prelucrarea este ilegală și Persoana vizată se opune ștergerii;
 • Societatea nu mai are nevoie de date dar Persoana vizată le solicită pentru o acțiune în instanță și acestea nu au fost încă șterse;
 • Persoana vizată se opune prelucrării.

Societatea poate continua prelucrarea datele restricționate dacă e necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, ori protejarea/apărarea unei persoane însă doar cu consimțământul Persoanei vizate.

Societatea va comunica destinatarilor rectificarea, ștergerea sau restricționarea datelor cu excepția cazului în care este imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul de portabilitate a datelor

Persoana vizată sau persoana indicată de acesta poate primi la cerere, datele prelucrate de Societate. Societatea nu își asumă răspunderea pentru prelucrarea datelor de către acel destinatar.

Obligația de asigurare a dreptului la portabilitate incumbă Societății doar dacă prelucrarea acelor date se bazează pe consimțământul Persoanei vizate sau pe încheierea și executarea contractului. Demersurile vor fi făcute în maxim 30 de zile de la primirea cererii.

Dreptul de opoziție

Dacă e posibil, Societatea va opri prelucrarea datelor Persoanei vizate care se opune prelucrării bazate pe interesul legitim al Societății sau apar circumstanțe care determină exercitarea acestui drept (inclusiv profilarea).

Cu toate acestea, motivul legitim al îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății sau prelucrarea în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță, vor prevala.

Dreptul de a depune plângere

Persoana vizată poate depune:

 • plângere/solicitare la adresa Societății indicată la punctul 1 de mai sus;
 • acțiune în instanța competentă;
 • plângere la Autoritatea Națională de Protecția Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Societatea dorește însă ca orice conflict/diferend ivit să fie rezolvat pe cale amiabilă și are toată disponibilitatea în acest sens.

Dreptul de retragere a consimțământului

Persoana vizată își poate retrage în orice moment consimțământul, fără însă a afecta legalitatea prelucrării înainte de retragere și nici pe cea bazată pe un alt temei.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată

Societatea nu practică luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor.

12. Obligațiile Societății. Măsuri de securitate a datelor prelucrate

Societatea respecta dispozițiile legislației de protecția datelor și a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât să asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate și respectarea drepturilor Persoanelor vizate. Astfel, TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL a implementat măsuri cum sunt:

 • încheierea de contracte cu colaboratori în care aceştia și-au asumat obligația de confidenţialitate a informațiilor ce privesc datele personale prelucrate, precum și cea de respectare a legislației aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • instruirea angajaților și colaboratorilor cu privire la importanța protecției datelor cu caracter personal, precum și limitarea accesului lor la date în funcție de atribuțiile avute de aceștia;
 • stabilirea de proceduri interne care vizează protecția datelor cu caracter personal;
 • indicarea unei adrese de contact pentru chestiunile referitoare la datele cu caracter personal (anume cea indicată la punctul 1 din prezenta politică);
 • implementarea de măsuri de securitate informațională;
 • neinstalarea de structuri ce permit accesarea Site-ului doar cu condiția creării unui cont de utilizator;
 • neinstalarea de cookie-uri suplimentare celor necesare funcționării Site-ului, fără acordarea unei posibilități de alegere utilizatorului care să fie permanent disponibilă.

De asemenea, Societatea va informa autoritatea de protecția datelor competentă în cazul apariției unui incident ce vizează securitatea datelor, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este puțin probabil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea către autoritate nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de o explicație motivată pentru întârziere.

În situația apariției unui incident ce vizează securitatea datelor cu caracter personal, MLS va informa și Persoana vizată fără întârzieri nejustificate, în cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile sale. Cu toate acestea, informarea Persoanei vizate ante-menționate nu este necesară în cazul în care oricare dintre următoarele condiții este îndeplinită:

 • Societatea a implementat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal;
 • Societatea a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile Persoanelor vizate nu mai este susceptibil să se materializeze;
 • ar necesita un efort disproporționat. În această situație, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o măsură similară prin care Persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.

Orice statistică privind traficul utilizatorilor Site-ului/aplicației, pe care o vom oferi către terţe reţele de publicitate sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date şi nu include nicio informaţie identificabilă despre niciun utilizator individual.

Din păcate însă, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecinţă, în ciuda eforturilor TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL de a proteja datele cu caracter personal ale utilizatorilor, nu poate asigura sau garanta securitatea informaţiilor transmise de aceștia prin intermediul Site-ului. Utilizatorii sunt deci avertizați că orice informaţie trimisă prin mediul on-line se va face pe propriu lor risc.

Pentru a restrânge acest risc, MEC pune la dispoziția tuturor celor interesați, posibilitatea transmiterii cererilor/solicitărilor/adreselor/mesajelor în formă materială, la sediul Societății și nu neapărat prin transmiterea de informări prin mijloace electronice.

13. Răspunderea Societății

Răspunderea Societății în raport cu Persoana vizată se va stabili raportat la calitatea deținută în respectiva operațiune de prelucrare a datelor, motivul și locul producerii incidentului, măsurilor de securitate luate, demersurile de evitare a incidentelor și respectarea celorlalte obligații legale avute.

14. Transfer către țări terțe/organizații internaționale

Societatea nu transferă în afara UE date cu caracter personal ale Persoanei vizate colectate prin intermediul Site-ului.

15. Dispoziții finale

Această politică se aplică Societății și vizitatorilor Site-ului (inclusiv celor care completează formularele existente pe Site).

Acest document face parte din setul de politici de securitate al Societății. Cele indicate în acest document și vor fi revizuite în funcție de necesitățile specifice.

Politica de utilizare a cookie-urilor

Ultima actualizare: 20.07.2023

 Informațiile prezentate mai jos au scopul de a vă oferi (în calitate de utilizator/vizitator) mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea „cookie-urilor” utilizate de site-ul www.tollster.ro  (denumit în continuare generic Site-ul).

Prin utilizarea Site-ului, utilizatorul admite că a luat la cunoștință și agrează prezenta Politică de cookie, de Politica de confidențialitate și protecția datelor, dar și Termenii și condițiile publicate pe Site.

CUPRINS:

 1. Lista cookie-urilor.
 2. Identificarea operatorului de date.
 3. Date de contact în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 4. Informații generale.
 5. Scopul cookie-urilor.
 6. Definiția cookie-urilor.
 7. Avantaje ale cookie-urilor.
 8. Cookie-urile plasate de terți
 9. Folosirea cookie-urilor de către Site.

9.1. Categorii de cookie-uri folosite de Site în funcție de scopul lor.

9.2. Categorii de cookie-uri folosite de Site în funcție de durata de stocare.

 1. Aspecte ce țin de securitate și confidențialitate.
 2. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă bazată pe cookie-uri
 3. Cum pot opri cookie-urile.
 4. Dispoziții finale.

1.  Lista cookie-urilor

Tip Cookie

Durată de stocare

Rolul avut de cookie

(*detalii la art. 9.2)

 

   
   
   
   
   

2. Identificarea operatorului de date

TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL (denumită în continuare Societatea)

Str. Constantin Brailoiu 10, Oradea 410601

Nr. de înregistrare J05/1218/2016

CUI 36212519

Email: info@tollster.ro

Nr. telefon: +40 771 120 920

3. Date de contact în domeniul protecției datelor cu caracter personal

 Datele de contact pe care vizitatorul le poate folosi pentru a transmite oricare cereri, notificări sau sesizări privitoare la Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și protecția datelor, prezenta Politică de cookie, precum și cu orice alte informații publicate pe Site, politici sau operațiuni efectuate de Societate, sunt indicate mai sus.

Termenul în care Societatea va transmite un răspuns este de cel mult 30 zile de la primirea solicitării.

4. Informații generale

Site-ul folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor Site-ului o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. În ceea ce este cunoscut sub numele de „Web 2.0”, „cookie-urile” joacă un rol important în facilitarea accesului la serviciile de care se bucură utilizatorii pe Internet, prin personalizarea anumitor setări precum limba în care este afișat un site sau moneda în care sunt afișate prețurile.

5. Scopul cookie-urilor

Rolul cookie-urilor este acela de a:

 • oferi deținătorilor de site-uri și aplicații (implicit și Societății) un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către vizitatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori;
 • permite aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse în site-ul propriu, pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută.

6. Definiția cookie-urilor

Termenul de “cookie” se referă la tehnologiile prin care anumite informații sunt colectate în mod automat. Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.  Astfel, cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website/unei aplicații să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browser-ul până când cookie-ul expiră sau este șters.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului care le-a instalat).

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet, în funcție de tipul cookie-ului implementat, dar și cele care identifică erorile de folosire (de exemplu, setările de limbă în care doriți să accesați Site-ul; păstrarea unui utilizator conectat la contul său de weTRAKOSOFT SOLUTIONS SRLil).

Cookie-urile în sine nu solicita informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. În plus, durata de viață a unui cookie este limitată din momentul instalării. Din punct de vedere tehnic, doar serverul web care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou atunci când un utilizator revine la site-ul web asociat cu acel server web.

Cookie-urile în sine nu necesită informații personale pentru a fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Un cookie este format din 2 părți:

 • numele
 • conținutul sau valoarea cookie-ului

7. Avantaje ale cookie-urilor

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul/vizitatorul) și un web-server (anume cel aferent Site-ului). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință.

În baza mecanismului de mai sus, cookie-urile asigură vizitatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile și ușor accesibile utilizatorillor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile de limbă sau publicitate relevantă.

8. Cookie-urile plasate de terți

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul Site-ului si ele se numesc “third party cookies”, pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

9. Folosirea cookie-urilor de către Site

Cookie-urile stochează informații într-un fișier text mic care permite unui site web să recunoască un browser. Serverul web va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters.

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet, în funcție de tipul de cookie implementat, dar și cele care identifică erori de utilizare.

9.1. Categorii de cookie-uri folosite de Site în funcție de scopul lor

O vizită pe Site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:

 1. Cookie necesare funcționării Site-ului
 2. Cookie-uri de performanță
 3. Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
 4. Cookie-uri pentru geotargetting
 5. Cookie-uri pentru înregistrare
 6. Cookie-uri pentru publicitate
 7. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate terți

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google Analytics, FaceBook pixeli, Intercom, Hotjar

Prezentăm mai jos mai multe informații despre fiecare tip de cookie:

COOKIE-URI DE PERFORMANȚĂ

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului privitoare la Site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a Site-ului.

COOKIE-URI DE ANALIZĂ A VIZITATORILOR

 De fiecare dată când un utilizator vizitează Site-ul, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie oferă informații Societății despre dacă un utilizator a mai vizitat Site-ul până acum și ajută la optimizarea interacțiunii cu vizitatorul. Browser-ul va spune dacă acest cookie este instalat, iar dacă nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează Site-ul și indicarea frecvenței vizitelor. Atât timp cât un vizitator nu e înregistrat pe acest Site cu un cont de utilizator, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, fiind folosit doar în scop statistic. Dacă sunteți înregistrat, putem cunoaște și informațiile pe care ni le-ați furnizat deja cu respectiva ocazie, cum ar fi adresa de e-mail și parola – acestea sunt supuse confidențialității și prevederilor din Termeni și Condiții, Politicii de confidențialitate, precum și prevederilor legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

La data prezentei politici, Site-ul nu include posibilitatea creării unui cont de utilizator.

COOKIE-URI PENTRU GEOTARGETTING

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară provin vizitatorii Site-ului. Cookie-ul e folosit pentru optimizarea interacțiunii cu utilizatorii, fiind folosit în mod anonim și doar în vederea targetării conținutului – atunci când vizitație pagina în limba română sau într-o altă limbă, veți primi reclame în respectiva limbă.

COOKIE PENTRU ÎNREGISTRARE

Când vă înregistrați pe Site, generăm un cookie care ne anunță dacă sunteți deja înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un anumit serviciu. De asemenea, ne permite să asociem oricare dintre mesajele dvs. cu numele dvs. de utilizator. Dacă nu ați selectat opțiunea „Ține-mă minte”, acest cookie va fi șters automat când închideți browserul sau computerul.

COOKIE-URI PENTRU PUBLICITATE

Aceste cookie-uri permit Societății să afle dacă un vizitator a vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și cât timp a trecut de când a văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri sunt folosite și pentru a targeta publicitatea online, păstrând informații legate despre conținutul vizualizat iar nu despre vizitatori. De asemenea, putem folosi cookie-uri ale terților pentru direcționarea îmbunătățită a reclamelor. Aceste cookie-uri sunt anonime, stochează informații despre conținutul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setăm cookie-uri anonime prin alte site-uri/aplicații pe care facem publicitate. După ce le primim, le putem folosi pentru a vă recunoaște ca vizitator al acelui Site și dacă mai târziu vizitați Site-ul, vom putea oferi publicitate pe baza acestor informații.

COOKIE-URI ALE FURNIZORILOR DE PUBLICITATE TERȚI

O parte din publicitatea pe care o găsiți pe Site, aparține unor terțe părți (precum clienții și colaboratorii TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL). Unele dintre aceste părți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeași reclamă. De exemplu, atunci când distribuiți ceva folosind butonul de social media de pe Site, acea rețea socială vă va înregistra activitatea. Cookie-urile de la terți pot fi folosite pentru a afișa reclame direcționate pentru dvs. chiar și pe alte site-uri/aplicații, pe baza preferințelor dumneavoastră de navigare înregistrate pe Site.

9.2. Categorii de cookie-uri folosite de Site în funcție de durata de stocare

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie e limitată și poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat.

 COOKIE-URI DE SESIUNE

Acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când vizitatorul iese de pe web-site-ul respectiv sau închide fereastra browserului (de exemplu, când vă conectați/deconectați la un cont de weTRAKOSOFT SOLUTIONS SRLil sau pe rețelele sociale). Așadar, acest tip de cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul.

COOKIE-URI PERSISTENTE

Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depind de durata de viață prestabilită pentru cookie). Așadar, acest tip de cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website până la data expirării – ce poate fi de câteva minute, ore, zile sau chiar ani (cookie-uri persistente sau fixe).

Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl accesează vizitatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru vizitatori.

Astfel, unele cookie-uri sunt folosite doar pentru o singură sesiune (cookie-uri de sesiune) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit site-ul și unele cookie-uri sunt reținute și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel site până la data expirării – ceea ce poate fi de câteva minute, ore, zile sau chiar ani (cookie-uri permanente sau fixe).

Cookie-urile împărțite pe categorii în funcție de criteriul duratei stocării lor de către TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL atunci când utilizatorul nu are alte preferințe (diferențiate în cookie-uri de sesiune și cookie-uri persistente), sunt indicate ca atare la punctul 1. Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment prin setările browserului.

10. Aspecte ce țin de securitate și confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși!

Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cu toate acestea, cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de spyware, atât pe site-uri/aplicații private cât și pe alte site-uri/aplicații. Multe produse anti-spyware cunosc acest fapt și marchează constant cookie-urile pentru ștergere în procedurile de eliminare/scanare antivirus/anti-spyware. În general, browserele au setări de confidențialitate integrate care oferă diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioadă de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site/aplicație.

Deoarece protecția identității este extrem de valoroasă și constituie un drept al fiecărui utilizator de internet, cel mai bine este să fie atent la posibilele probleme pe care le pot crea cookie-urile. Având în vedere că transmit în mod constant informații către și de la browser și site/aplicație, dacă un atacator sau o persoană neautorizată intervine în procesul de transmitere a datelor, informațiile conținute în cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server printr-o rețea necriptată (de exemplu o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie-uri se datorează setărilor incorecte ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu necesită ca browserul să folosească exclusiv canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele să trimită informații prin canale nesecurizate. Atacatorii folosesc apoi informațiile pentru a obține acces neautorizat la anumite site-uri/aplicații. Este foarte important ca utilizatorii să fie atenți atunci când aleg metoda de protecție a informațiilor personale, pentru a fi cea mai potrivită.

11. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă bazată pe cookie-uri

Cookie-urile sunt esențiale pentru o funcționare eficientă a Internetului, deoarece contribuie la generarea unei experiențe de navigare prietenoase, potrivită preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Astfel,a vând în vedere flexibilitatea lor și faptul că majoritatea celor mai vizitate și mai mari site-uri/aplicații folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile.

Prin urmare, refuzul sau dezactivarea cookie-urilor poate face ca unele site-uri/aplicații să fie imposibil de accesat (nu va permite utilizatorului accesul la cele mai populare și utilizate site-uri/aplicații, inclusiv Youtube, Gmail, Yahoo și altele). Mai mult, refuzul sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online; în schimb, nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră, după cum reiese din comportamentul dumneavoastră de navigare.

Cu o înțelegere clară a modului în care funcționează și a beneficiilor pe care le aduc, utilizatorii pot lua măsurile de securitate necesare pentru a putea naviga cu încredere pe Internet.

Utilizatorii sunt invitați să personalizeze setările browserului pentru cookie-uri, astfel încât să reflecte un nivel confortabil din punct de vedere al securității datelor și al utilizării cookie-urilor.

 Setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când se închide browserul:

Dacă utilizatorii nu sunt deranjați de cookie-uri și sunt unici utilizatori ai echipamentului de pe care e accesat Site-ul, aceștia pot seta termene lungi pentru stocarea istoricului de navigare și a datelor personale de acces (dacă este cazul). Dacă însă accesul la echipament este împărțit între mai multe persoane, ar fi utilă setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când se închide browserul. Aceasta este o opțiune pentru a accesa site-urile/aplicațiile care plasează cookie-uri și pentru a șterge orice informație de vizită la sfârșitul sesiunii de navigare.

Instalarea și actualizarea constantă de aplicațiile antispyware:

Multe aplicații de detectare și prevenire a spyware includ detectarea atacurilor site-ului/aplicațiilor. Astfel, ele împiedică browserul să acceseze site-uri/aplicații care ar putea să-și exploateze vulnerabilitățile sau să descarce software periculos. Utilizatorilor le e recomandat să se asigure că browserul folosit este întotdeauna actualizat. Multe atacuri bazate pe cookie-uri sunt efectuate prin exploatarea punctelor slabe ale versiunilor mai vechi de browser.

12. Cum pot opri cookie-urile

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de obicei în „opțiuni” sau în meniul „preferințe” al browserului. Site-ul permite setarea din browser pentru ca toate cookie-uri ce nu sunt strict necesare funcționării acestuia să nu mai fie acceptate de utilizator sau se poate seta browser-ul astfel încât să accepte doar anumite categorii de cookie-uri. De asemenea, vizitatorul își poate modifica în orice moment alegerile referitoare la la cookie-urile pentru care este necesar consimțământul său, prin debifarea căsuței corespunzătoare.

Pe Site, setările despre care s-a făcut vorbire se găsesc în pop-ul disponibil permanent în partea de jos a paginii, de unde se poate alege între Alegerea tuturor cookie-urilor ȘI Modificarea setărilor de cookie manual – Alege cookie în funcție de preferințe.

Pentru a înțelege aceste setări, link-urile de mai jos pot fi folositoare. Ca alternativă, se poate utiliza opțiunea „Ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer

https://support.microsoft.com/kb/196955

Cookie settings in Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Cookie settings in Chrome

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ro&answer=95647

Cookie settings in Safari

https://support.apple.com/kb/PH5042

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, se poate consulta și site-ul:

https://www.youronlinechoices.com/ro/

LINK-URI UTILE PRIVITOARE LA COOKIE-URI

De asemenea, dacă se doresc mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt acestea utilizate, se recomandă următoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide

https://www.microsoft.com/info/cookies.mspx

All About Cookies

https://www.allaboutcookies.org

Informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online

https://www.youronlinechoices.com/ro/

Detalii legate de probleme de confidentialitate

www.youronlinechoices.eu/ro

https://www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies—increasing-and-enhancing-yourinternet-surfing-experience/what-are-cookies-how-do-they-work—cookies-faq.aspx

13. Dispoziții finale

Această politică se aplică Societății și vizitatorilor Site-ului (indiferent dacă s-au înregistrat sau nu).

Societatea își rezervă dreptul de a modifica/actualiza conținutul Site-ului, inclusiv a politicilor la care se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimiat la apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate pe Site). Revizuirea acestei politici în viitor va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus. După data la care politica updatată este publicată, accesarea Site-ului va reprezenta acceptul utilizatorului cu privire la respectivile condiții actualizate.

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile vizitatorilor, informarea acestora despre respectivele schimbări se va face prin indicații usor vizibile postate pe Site (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate dacă este cazul și dacă TRAKOSOFT SOLUTIONS SRL are respectiva adresă de email fără a fi obligată sî facă demersuri suplimentare pentru a obține în scopul special al îndeplinirii prezentei. Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru vizitatori în termen de 15 zile de la momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către Societate (modul în care se va face informarea fiind decis de aceasta, de la caz la caz).

Indiferent însă de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Site-ului (inclusiv Termenii și condițiile, precum și politicile afișate), pentru a fi la curent cu cele mai recente versiuni, va revine în totalitate utilizatorului.

Astfel, STUDIEREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR, DAR ȘI A POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR, PRECUM ȘI A ACESTEI POLITICI DE COOKIE, REPREZINTĂ UN DEMERS CE TREBUIE FACUT DE VIZITATORI DE FIECARE DATĂ CÂND ESTE ACCESAT SITE-UL ȘI ANTERIOR EFECTUĂRII ORICĂREI ÎNREGISTRĂRI SAU FURNIZĂRI DE DATE, ÎNTRUCÂT POT APĂREA MODIFICĂRI.

Acest document face parte din setul de politici de securitate al Societății. Alte politici se pot aplica subiectelor abordate în acest document și vor fi revizuite în funcție de necesitățile specifice0771 120 920